Narodna biblioteka angažovala troje radnika preko javnih radova

Program javnih radova na kom se anagažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom ima za cilj unapređenje radnih sposobosti, radno socijalne integracije osoba sa invaliditetom, kao i ostvarivanje društvenog interesa. Za ovaj program izdvojeno je 5,5 miliona dinara od strane Nacionalne služba za zapošljavanje i grada Kikinde. Javni radovi sprovode se u oblastima socijalne zaštite, i humanitarnog rada, kulturne delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine. Narodna biblioteka „Jovan Popovć“ drugu godinu zaredom na privremeno-povremenim poslovima preko javnih radova angažuje radnike. Među trojicom koji će do kraja oktobra pomagati u svakodnevnom radu ove ustanove kulture je i Bojan Jović.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Puno mi znači ovaj posao jer ne radim nigde. Pored toga što ću biti plaćen, radim nešto što volim jer sam vezan za knjige. Rad u biblioteci podrazumeva kako kontakt sa korisnicima, tako i adminstrativni posao koji sam u prilici da naučim.

Osim u Kikindi, radno su angažovane još dve osobe sa invaliditetom koje rade u ograncima biblioteke u Bašaidu i Mokrinu. Direktorica Radmila Perović ističe da su im radnici velika pomoć u obavljanju poslova.

-Ljudi koje smo anagažovali pomažu nam u arhiviranju. To podrazumeva zbrinjavanje kataloga, vođenje evidencije korisnika koji su zaboravili da vrate pozjamljene knjige. Rade na sređivanju arhive Periodike, sarađuju sa Zavičajnim odeljenjem. Veoma nam znači to što su dve osobe na selima gde imamo po jednog zaposlenog.

U okvru programa javnih radova angažovano je ukupno 25 nezaposlenih osoba sa invaliditetom na vremenski period od jednog do četiri meseca. Zarade koje dobijaju su do 22.000 dinara. Obaveza poslodavca je da redovno isplaćuje naknadu za obavljeni posao, a u slučaju prestanka radnog angažovanja da u roku od 15 dana obavi zamenu sa drugim nezaposlnim sa evidencije Filijale NSZ .