Nagrađen projekat JP “Kikinda”

Projekat Javnog preduzeća “Kikinda”, Grada Kikinde i Kompanije FCC jedan je od 25 nagrađenih, od pristiglih 111 projekata, na Sajmu ideja i inovativnosti održanog 27. aprila u Beogradu koje je organizovalo Ministarstvo zaštite životne sredine i Program ujedinjenih nacija za razvoj u okviru zajedničkog programa “Lokalni razvoj otporan na klimatske promene”. Kikindski projekat odnosi se na optimizaciju putanje za odnošenje otpada i upotrebu solarne energije pri odlaganju čiji je cilj smanjenje emisije gasova i buke.

Potraga za održivim rešenjima za klimatski pametne zajednice u Srbiji naišla je na veliki odziv širom zemlje. Svaki od 25 nagrađenih projekata dobiće finansijsku i mentorsku podršku.