Na sednici o izvršenju budžeta u prvih devet meseci

Na sednici o izvršenju budžeta u prvih devet meseci

Predsednica Skupštine Grada Stanislava Hrnjak zakazala je za sredu u 10 sati sednicu Skupštine Grada Kikinde. Kao prvu tačku dnevnog reda 17. sednice odbornici će razmatrati konsolidovani izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Grada Kikinde za period januar-septembar. Na dan 30. septembra izvršenje budžeta je milijardu 829 miliona dinara ili 62,8 odsto, dok su rashodi i izdaci milijardu 755 miliona dinara odnosno 60,12 procenata. Planirani budžet uvećan je u odnosu na poslednji rebalans i iznosi dve milijarde 909 miliona dinara jer su uvedena sredstva drugih nivoa vlasti.

 

 

 

 

 

Pred odbornicima će se naći odluke o sprovođenju javnih konkursa za izbor direktora javnih preduzeća “Autoprevoz” i “Toplana”. Dosadašnjim direktorima Dušanu Markovljevu i Miroslavu Čičulić ističe četvorogodišnji mandat tako da će se javnim konkursom doći do direktora ova dva preduzeća.

Na dnevnom redu je odluka o pristupanju donošenju Statuta Grada Kikinde koja predviđa usklađivanje sa izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i odluka o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređivanju svojstva zgrada, postupku dodele sredstava, procentu učešća i uslovima pod kojima lokalna samouprava učestvuje u finansiranju aktivnosti održavanja i dopuna odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji Grada Kikinde.

Razmatraće se prve izmene i dopune programa poslovanja za tekuću godinu JP “Kikinda” i plana izmene i dopune programa poslovanja JP “Autoprevoz”. Doneće se odluka o izmeni i dopuni odluke o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a biće doneta i rešenja o razrešenjhu i imenovanju članova komisija, ustanova socijalne zaštite i školskih odbora.