Na sednici lokalnog parlamenta o budžetu Grada Kikinde za 2019. godinu

Predsednica Skupštine grada Kikinde Stanislava Hrnjak za petak u 10 sati zakazala je sednicu lokalnog parlamenta.

 

 

 

 

 

Na dnevnom redu poslednje sednice u ovoj godini odbornici će razmatrati 28 tačaka dnevnog reda među kojima je najznačajnija odluka o budžetu. Budžet Grada Kikinde za 2019. godinu planiran je na 2,690 milona dinara sa prenetim sredstvima i svim izvorima finansiranja za koje postoje saznanja da će ih biti. Najveći prihod planiran je od poreza na zarade, poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica i rudne rente.

Pred članovima lokalnog parlameta naći će se saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća: “Kikinda”, “Toplana” i “Autoprevoz” u sledećoj godini i odluka o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove “Dragoljub Udicki”. Planom kapitalnih ulaganja od 2019. do 2021. godine koji će razmatrati odbornici obuhvaćena su 64 projekta. Prioritetni projekti definisani u ovom planu su razvojni infrastrukturni projekti. Jedan od takvih je izgradnja fabrike vode, koji je najprioriteniji iz domena vodosnabdevanja.

Na dnevnom redu je i Strategija razvoja socijalne zaštite našeg grada od 2019. do 2023. godine, kao i odluke o dimničarskim uslugama, utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja, unapređenja svojstva zgrada i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrada, plan detaljne ragulacije za prečistač otpadnih voda u Mokrinu, odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave u 2019. i kadrovskom planu.