Na Plavoj banji sve manje kupača

Letnji talas, sa temperaturama iznad 30 stepeni se nastavlja i tokom ove nedelje. U ovim toplim danima, sugrađani pomažu sebi tako što najveći deo dana provode na kupalištima. Iz ZZJZ redovno obavljaju kontrolu ispravnosti površinskih voda, okolnih lokaliteta, poput Starog jezera, Peskare, Koća, Trstika. Što se tiče kupanja, konkretno voda u Plavoj banji je mikrobiološki ispravna i može se koristiti za plivanje.

ZZJZ godinama obavlja kontrolu površinskih voda na lokalitetima Plava banja, Peskara, Staro jezero, Koć, kao i Trstik. Sve ove vode, kako objašnjava dr Sanja Brusin Beloš, nemaju potreban kvalitet kako bi se mogle koristiti za plivanje, osim Plave banje:

Što se tiče kupanja, voda u Plavoj banji je vrlo specifična. Vrlo je  velika koncentracija mineralnih materija. Ima vrlo visoku elektro provodljivost.  Ono što je dominantno to su sulfati i hloridi. Primarno sulfati što je ubraja u vrlo neuobičajene eko sisteme.

Kada je voda u petoj klasi kvaliteta, prema uredbi, dodaje naša sagovornica, ta voda se ne preporučuje za kupanje.

-Kod nas je specifikum, jer se ne radi o organskom zagađenju, radi se o tim solima, koje su vrlo specifične. Što se tiče mikrobiološkog kvaliteta, ona je bila poprilično zadovoljavajuća. Evo poslednja analiza ukazuje, kad je  mikrobiološki  kvaltet u pitanju, ona se može koristiti za kupanje.

Voda je prilično konstantnog kvaliteta iz godine u godinu, tvrdi Brusin Beloš. Količina sulfata je ogromna, ako je po pravilniku dozvoljeno 300 u banje se ta količina broji hiljadama. Ono što je primetno to je da se kvalitet, pri čemu se misli na koncentraciju soli, razlikuje s početka leta i s kraja kupališne sezone. Ove godine je na Plavoj banji otkrivena i posebna vrsta biljke. Radi se o posebnoj vrsti algi, po imenu “Hara”.

Voda na Starom jezeru i u koritu obodnog kanala koji se proteže oko samog jezera nije za kupanje. Voda se ne zanavlja, ne dezinfikuje se, a i mala je količina. Na Peskari je voda zabranjena za kupanje, dok je na Koću voda okararakterisana kao solidna. Kikinđani pamte kupališnu sezonu i leta koja su provodili na Plavoj banji, uz dobre uslove i korišćenje pedalina i velikog vodenog tobogana.

Kako naša sagovornica objašnjava, sve bi bilo daleko drugačije kada bi postajao sanitarni čvor i tuševi, kojih je nekada bilo, pa je i higijena bila na daleko višem nivou. Kako godine prolaze i ovo izletište potpuno pada u nemilost zuba vremena.

Naime, ni danas u prepodnevnim satima nismo zatekli ni jednog kupača, ni jednog izletnika. Voda u avgustovskom toplom jutru primamljivo deluje, ali čini se da joj ni retka alga, ni 35 stepeni u hladu neće dovesti ni one najvernije kupače, koji pamte njene najbolje dane.