“Montesori program” u vrtiću “Pčelica”

Deci, koja rade prema Montesori programu u vrtiću Pčelica,  omogućeno da već pri samom ulasku u prostoriju krenu sa usvajanjem osnovnog načela Marije Montesori, koje glasi da “Cilj obrazovanja deteta u ranom detinjstvu ne bi trebalo da bude zatrpavanje dece činjenicama iz unapred određenog programa učenja, nego da se probudi i neguje detetova prirodna želja za učenjem.”

Kako je rekla jedna od dva Montesori vaspitača, Aleksandra Ludajić rad sa decom, koja su uzrasta od tri do sedam godina odvija se u radnim sobama, podeljenim na pet različitih grupacija. U ovom vrtiću je u okviru nastavnog programa osmišljen i rad u dvorištu, te mališani seju začinsko bilje, a sade i mladu salatu i luk i već imaju ograđeno ogledno polje, čije plodove ovoga proleća i konzumiraju.

Nakon ankete, koja je sprovedene među roditeljima, čija deca pohađaju Montesori program, kako je naveo i pedagog PU “Dragoljub Udicki”, koji je zaedno sa vaspitačima prošao obuku usavršavanja za rad prema ovoj vrsti programa, Robert Vunjak, roditelji su mereno u procentima 100 % zadovoljni radom vrtića. Na osnovu ovog programa, kod dece se razvija individualnost, što je vrlo bitno, ali se radi i na tome da starija deca uče mlađu, te mlađa deca bolje i brže uče od starijih drugara. U radu sa mališanima, navela je i Branislava Gecić, drugi Montesori vaspitač, nema pohvaljivanja, već se razvija unutrašnje zadovoljstvo postignutim rezultatima.

Vrlo je bitno što sa decom radi stručno osposobljen kadar, koji je prošao sve obuke, kako bi sam program mogao da bude adekvatno sproveden, rekla je i jedna od roditeljki i sama prosvetni radnik, Dragana Francuski Tolimir. NJeno  dete septembra kreće u školu, a godinu dana je pohađalo predškolsku nastavu po Montesori programu. Upis u sledeću nastavnu godinu, u vrtić „Pčelica“ gotovo je završen. Ostala su još svega dva slobodna mesta, za dva dečaka, rođena 2014.godine.