Manji oktobarski računi za daljinsko grejanje

U JP “Toplana” navode da će korigovati cenu grejanja za period od 15. do 31. oktobra zbog broja grejnih dana i trajanja grejnog dana, s obzirom na visoke dnevne temperature u tom periodu.

Konačna cena grejanja i procenat smanjenja biće utvrđeni nakon što budu poznati svi parametri koji ulaze u obračun varijabilnih troškova kao što su troškove energenta i goriva, struje, vode. Korekcija obračuna cene biće urađena u skladu sa odredbama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, , dodaje se u saopštenju “Toplane”.