Manje korisnika novčane socijalne pomoći

Revizija novčane socijalne pomoći obuhvata korisnike koji ovu pomoć primaju čitave godine. Pravo na dvanestomesečnu pomoć imaju porodice u kojima je broj radno sposobnih i radno nesposobnih jednak ili je radno nesposobnih članova više.

-Revizija je provera da li je došlo do promena u porodicama koje su primaoci novčane socijalne pomoći. Porodice koje imaju više radno sposobnih članova u domaćinstvu novčanu pomoć primaju do devet meseci i najčešće preko leta ne koriste ovo pravo jer tada postoji mogućnost da se zaoposle kao sezonski radnici – rekao je Radislav Ivetić, direktor Centra za socijalni rad.

Jedan od uslova za dobijanje novčane socijalne pomoći je i da su primaoci prijavljeni na evidenciji Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

-U Kikindi je krajem 2016. godine bilo 1.640 onih koji primaju socijalnu pomoć što je manje u odnosu na 2015. godinu. Upravo u revizijama dolazimo do tačnog broja korisnika pomoći – kaže Ivetić.

Centru za socijalni rad nedostaju stručni kadrovi i to: pedagozi, defektolozi, psiholozi, socijalni radnici, andragog, objasnio je Radislav Ivetić:

-Putem javnih radova na konkursu Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje dobili smo troje radnika, a čekamo odgovor na naš zahtev za proširenje za još dva radnika. Dobili smo i jednu stručnu praksu. To nam mnogo znači jer još uvek nismo dobili odobrenje za popunu radnih mesta svih radnika koji su otišli. Pre mesec dana dobili smo odbrenje da zaposlimo dva radnika, a nedostaje nam još šest.

Preko UNICEF-a su zatražena tri radnika koji će biti stacionirani u privremenom Prihvatnom centru. Na objektu Centra za socijalni rad neophodna je adaptacija, a za sredstva je konkurisano kod nadležnog Ministarstva.

-Potrebna nam je i zgrada u dvorištu koja bi služila kao arhiva koja je u lošem stanju. Ujedno bi tamo bile i kancelarije koje bi omogućile efikasniji rad sa korisnicima – dodaje naš sagovornik.

Planovi su i da se rekonstruiše krov, zamene dotrajali prozori, uredi fasada i uvede centralno grejanje.