Manje državne zemlje zbog restitucije

Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja zemljišta daje se analiza stanja sa predlogom mera za podizanje nivoa uređenosti i zaštite poljoprivrednog zemljišta, pregled površina poljoprivrednog zemljišta po klasama, kulturama i oblicima svojine, utvrđuje program radova na zaštiti i uređenju
zemljišta i plan korišćenja zemljišta u svojini Republike Srbije.

-Saglasnost na Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta Grada Kikinde od nadležnog Ministarstva poljoprivrede dobili smo u avgustu, a potrudili smo se i da ga odbornici što pre usvoje kako bi bio validan. Ovaj dokument važan je kako bismo preduzeli sve aktivnosti oko predstojeće raspodele zemljišta, a karakteristično za ovaj program je umanjenje zemljišnog fonda u državnoj svojini, najviše zbog restitucije – istakao je Imre Kabok, član Gradskog veća.

Prilikom izrade godišnjeg programa pravljen je presek oranica u vlasništvu države zaključno sa junom i od tada do danas došlo je do izmena na koje lokalna samouprava ne može da utiče s obzirom na to da svake nedelje stižu rešenja o restituciji.

-To je veliki problem jer ne znamo do samog postupka izdavanja koliko zemlje imamo na raspolaganju za stočare i ratare. Čak i nakon izdavanja zemlje na licitaciji može doći do raskida ugovora sa zakupcem ukoliko ta zemlja bude vraćena restitucijom – objasnio je Kabok.

Ima i više stočara koji imaju pravo na zakup državnih oranica po pravu prečeg zakupa.Ima ih više od 70.U Kancelariji za sela i poljoprivredu u toku su sastanci sa stočarima koji tom prilikom mogu da pogledaju koje su parcele u svih 10 katastarskih opština opredeljene za njihove potrebe. Na ovaj način uz potpisanu izjavu opredeljivaće se za to da li će uzimati u zakup ili ne ponuđenu zemlju.Tek posle toga znaće se koliko će državne zemlje biti na raspolaganju za licitaciju.

-Prvi put ove godine pojavilo se 2.540 hektara po osnovu prava prvenstva zakupa. Ugovor između investitora i Vlade Republike Srbije još uvek nije potpisan i tek nakon toga znaćemo da li se to zemljište ide u zakup ili ne – kazao je naš sagovornik.

Reč je o katastarskim opštinama Banatska Topola, Novi Kozarci, Banatsko Veliko Selo i Rusko Selo gde je investitor zainteresovan na zakup od 30 godina.Ovih dana počeće i izgradnja 14 otresišta u selima i gradu, a radovi bi trebalo da budu završeni do zime. Prošle godine izgrađeno ih je 12.