Lokalna samouprava “Banatskoj leniji” dala na korištenje plastenike

Gradonačelnik Pavle Markov i predsednik Udruženja “Banatska lenija” Nikola Filipović potpisali su ugovor kojim je udruženje dobilo na korištenje, bez naknade, 12 plastenika na hektaru zemlje do 2019. godine. Plastenici su postavljeni u okviru projekta Poljoprivredno-preduzetnički inkubator koji su zajednički realizovali lokalna samouprava i američka donatorska organizacija USAID. Projekat koji je trajao dve godine završen je u septembru, a osim u Kikindi realizovan je u Bečeju i Zrenjaninu, međutim u našem gradu on se najbolje pokazao.

-U proteklom periodu grad je uložio oko 10 miliona dinara u ovaj projekat i rad Udruženja “Banatske lenije” putem konkursa. Želimo da obezbedimo mladima uslove, stručnu pomoć i dobru praksu kako bi zasnovali sopstvenu proizvodnju – istakao je Pavle Markov, gradonačelnik.

Obaveza “Banatske lenije” je da desetoro mladih sa evidencije Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje obuči za rad u plastenicima. Nikola Filipović, predsednik “Banatske lenije” istakao je da je potpisivanje ugovora važan dan za sve članove.Nakon što se odredi ko će biti mentori u plastenicima biće raspisan konkurs za mlade koji će proći obuku.

Lokalna samouprava finansirala je dovođenje elektro i priključaka za vodu sa milion i 100 hiljada dinara, za fizičko obezbeđenje plastenika i proizvodnje na otvorenom u 2015 i 2016. godini utrošeno je 2,3 miliona , dok je za vođenje Poljioprivredno -preduzetničkog inkubatora od 2013. do 2016. godine izdvojeno 1,4 miliona dinara.