“Ljubav te zemljo naša napojila, budi ponosna Jugoslavijo!”


Zemlja, koje više nema još uvek budi sećanja onih koji su svoj identitet nosili u reči Jugoslaven, ne mareći u kom delu ondašnje Jugoslavije su rođeni. Još uvek i danas baš na 29. novemba, iako sve manja skupina istomišljenika obeležava datum, kog su nekada svi slavili.

U  svečanoj sali KC na  svečanom  skupu, članovima SUBNOR-a su se  priključili  istomišljenici, koji su na prve taktove nekadašnje himne ustali da je još jednom otpevaju u znak sećanja.

Nostalgija ili poštovanje, to je već pitanje ličnog senzibiliteta, ali prevashodno kultura i sveopšte obrazovanje nalažu da se datumi bitni za jedan narod ne mogu zaboraviti, mišljenja je profesor istorije Lazar Demić:

-Ja bi danas pokušao da odgovorim i na neka nepostavljena pitanja. Prvo bih se obratio mlađoj generaciji. Iskreno, moramo priznati da sve ovo što se događalo od 1943.godine, pa tamo do devedesetih, do rata u Jugoslaviji, mora se priznati da je sve devalviralo.

Temelji Jugoslavije bili su postavljeni u Jajcu, a ona je na čelu sa Josipom Brozom Titom doživela uspon, nakon Drugog svetskog rata i bila je jedna od poštovanijih država u svetu, koje se sećaju ondašnji Jugosloveni, poput Miloša Pekarevića:

 -Meni je jako žao što smo zaboravili velike datume bivše Jugoslavije. 29. novembran je datum koji je bio porodičan. Rođen sam 1939. bio sam u Mornarici tri godine. Na školskom brodu sam proveo dva leta i to na Bliskom Istoku. Ja sam zahvalan onoj zemlji, lepo smo živeli. Nismo bili ni Srbi, ni Mađari ni Rumuni, bili smo Jugosloveni.

O SFRJ malo se priča, o 29. novembru još manje, ipak o istoriji zemlje u kojoj se živi treba da znaju kako stariji tako i mlađa pokolenja. Kikindski izviđači, oba odreda učestvuju u raznim manifestacijama i obično su podrška svim organizacijama. O Jugoslaviji bi želeli još više da znaju 

Sa raspadom SFRJ, prestalo se sa obeležavanjem Dana Republike u svim republikama nekadašnje zajedničke države osim u Srbiji. Dan Republike ostao je zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji sve do 14. novembra 2002, kada je ukinut odlukom Veća građana Savezne skupštine SRJ.