Korišćenje biomase u energetske svrhe, moguće u Kikindi

Korišćenje biomase u energetske svrhe, kao put ka uspešnijem poslovanju, bila je tema okupljanja stručnog tima italijanske firme “ESE”, kikindskih poljoprivrednih kompanija i predstavnika JP “Toplana”. Prvi susret, koji je je organizovan u CSU, osmišljen je kao promocija i  ulaganje u projekte korišćenja biomase za proizvodnju energije u Kikindi. Tim povodom predstavljena je “ESE”, italijanska projektantska firma. Susret predstavlja doprinos uspešnoj saradnji Kikinde i  Italije u ovoj i srodnim oblastima, a cilj je da se počne sa realizacijom primene programa za korišćenje biomase, koja je najvažnije gorivo, posle uglja, nafte i prirodnog gasa. Događaj je okupio važne aktere u sektoru energetike i poljoprivrede, počev od nadležnih državnih institucija, preko investitora do snabdevača biomasom. Kako je naveo direktor JP Toplana, Miroslav Čičulić, do sada je Toplana imala sličnih akcija i pokušaja sa nekoliko firmi. Iako je pionirski poduhvat, a Kikinda prvi grad u Srbiji, on  je izrazio nadu da će ova saradnja imati  budućnost u Kikindi.

Polazna osnova za mogućnost realizacije saradnje nalazi se u činjenici da Kikinda već ima svoje postrojenje, rekao je menadžer firme “ESE” Vladimir Šošo. Postoje dve mogućnosti, kada je realizacija projekta u pitanju, naglasio je Čičulić,  da grad bude sam investitor, a druga je privatna inicijativa firmi, zainteresovanih da podignu postrojenja, koja bi sagorevala biomasu i isporučivala toplotnu energiju Toplani. Pod biomasom se podrazumevaju sve vrste biološkog materijala koji je direktno ili indirektno proizvedene posredstvom reakcija fotosinteze: ogrevno drvo, nus prerađevine drveta, energetske žitarice, ratarski i poljoprivredno-industrijski nusproizvodi, nusproizvodi životinjskog porekla. Srbija spada u vrh evropskih zemalja po količini biomase koja se može koristiti za proizvodnju energije.