Konkurs za obuku vatrogasaca

U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 200 polaznika na osnovnu obuku za pripadnike vatrogasno – spasilačkih jedinica Konkurs je otvoren do 9. aprila. U Vatrogasno -spasilačkoj brigadi do juna očekuju prijem šest novih vatrogasaca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pravo učešća na konkursu imaju osobe koje su državljani Republike Srbije, da najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, da nemaju manje od 19, a više od 30 godina do dana zaključenja konkursa, da imaju završenu srednju školu, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije, da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti – istakao je Branislav Maletin, komandant Vatrogasno-spasilačkog bataljona.

Pravo učešća na konkursu imaju i mladi koji poseduju važeću „B“ kategoriju, a nisu položili vozački ispit „C“ kategorije. Njihova obaveza je da ga položeu roku od godinu i po dana od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

-Obuka traje 17 nedelja odnosno 88 radnih dana gde se uči praktičan i teorijski deo. Nakon toga polaznici dolaze u jedinicu. Pošto dobiju rešenja počinju da rade prvih pola godine kao pripravnici, a nakon položenog državnog ispita zasnivaju stalni radni odnos.Posao vatrogasca je , pre svega, human i kada počnete da se bavite ovim poslom ne želite da ga ostavite – kaže Maletin.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici u mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliži uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.