„Kolping društvo” iz Sajana različitim projektima unapređuje život društvene zajednice

„Kolping društvo“ na međunarodnom nivou postoji od kraja 19. veka, a u Srbiji je počelo sa radom 2001. godine u Sajanu.

Od tada su bili domaćini različitih aktivnosti, a ove godine realizovali su nekoliko projekata:

-To su bili razni kursevi za šivače i frizere, za pisanje projekata, za kućnu negu i pomoć, briga o starima i osnaživanje žena. Te projekte smo uradili u Sajanu, Padeju, Crnoj Bari, Monoštoru i ostalim „Kolping porodicama“, objasnila je predsednica ovog udruženja u Sajanu Brigita Keri.

Svi projekti sporvode se uz želju da pojedinac stekne određene kompetencije, uz koje će napredovati i time poboljšati život društvene zajednice.

U planu ove organizacije je da ove godine počnu izgradnju kongresnog centra na prostoru koji se nalazi odmah do kuće u kojoj se okupljaju članovi „Kopling društva“:

-„Kolping porodica“ Sajan ima u planu da razvija seoski turizam. Već ove godine počećemo realizaciju projekta, odnosno izgradnju kongresnog centra. Videli smo da postoji potreba za tim, jer se seminari i kongresi sada više organizuju u seoskim, a manje u urbanim sredinama, dodao je potpredsednik „Kolping društva“ Srbije Zoltan Tot. Uz takav prostor, „Kolping društvo“ moglo bi da bude centar različitim događajima.

Udruženje se bavi i pčelarstvom, što pokašava da prenese na mlađe generacije. Plan je da se uz različite aktivnosti koje organizacija nudi, ljudi edukuju, a selo ponovo oživi.