Knjiga o uticajnim organizacijama u Kikindi između dva rata

U Kulturnom centru promovisana je knjiga „Nacionalne i nacionalističke organizacije u Velikoj Kikindi od 1918. do 1941. godine“. Monografija je zajednički rad Tijane Rupčić, Marka Miloševa i Srđana Sivčeva, osnivača Istorijskog društva Kikinda.

-Ovo je treća knjiga za godinu i po dana kako postoji naše društvo. Odlučili smo se za ovaj korak zato što smo prilikom drugih istraživanja dolazili do kvalitetnih i važnih informacija o ovim organizacijama, koje smo hteli da pretočimo u knjigu. Zahvaljujući projektu Gradske uprave uspeli da realizujemo zamisao, objašnjava Sivčev.

Prema rečima Miloševa, knjiga je produkt višegodišnjeg rada:

-Glavno istraživanje je zauzelo celu drugu polovinu 2017. godine. Najviše su korišćeni arhivska građa i štampa, kao i malobrojna literatura koja postoji o ovim udruženjima. Generalno, o Kikindi nije ništa pisano tako da smo mi ovim probili led za neke nove istraživače koji će da daju doprinos i na svoj način nadograde naše delo.

U monografiji obrađena su društva svih nacija koja su funkcionisala između dva rata. Tako čitaoci mogu da saznaju više o životu kikindskih Mađara, Nemaca, Jevreja i Srba:

-Ukupno je osam poglavlja u knjizi i obrađeno je oko 15 društava. Detaljno je opisano njihovo delovanje i sve smo ih skupili na jedno mesto. Možemo slobodno reći da je ovo pionirsko dostignuće u domaćoj istorijografiji, jer nijedan grad nema monografiju poput ove, dodaje Sivčev.

On kaže da su jasno napravili razliku između nacionalnih i nacionalističkih organizacija.

-Dominantnija su bila nacionalna, patriotska društva, koja su imala kulturni i humanitarni karakter. Međutim, bilo je i ekstremno desnih udruženja, koja su bila manjina. I srpska i nemačka i mađarska nacionalna zajednica imala su ekstreme.

Iako su njihova zalaganja i delovanja bila krajnje ekstremistička, u Kikindi nije bilo većih nacionalističkih izgreda u tom periodu. Ona su nesmetano funkcionisala do Drugog svetskog rata, a potom su nestala. Nakon knjige o istoriji kikindskih Jevreja i udžbeniku o lokalnoj prošlosti, autori naglašavaju da je sada vreme za pauzu kada je izdavaštvo u pitanju, ali da čitaoci neće dugo čekati naredni projekat.