Kikindska voda nepromenjenog kvaliteta

Zaposleni u Zavodu za javno zdravlje tokom januara analizirali su 118 uzoraka pijaće vode, od kojih je 68 iz grada, a 50 iz devet kikindskih sela.

-Što se mikrobiološke ispravnosti tiče, tokom januara smo imali veoma dobre rezultate. U Gradu Kikindi imamo samo jedan neispravan uzorak, dok je u selima procenat nešto veći, odnosno imamo oko 12 procenata neispravnih uzoraka. Situacija je dosta solidna, kaže dr Sanja Brusin Beloš, načelnica Odeljenja higijene i humane ekologije Zavoda za javno zdravlje. Ovo je veoma dobar rezultat, ali i očekivan za zimski period godine.

Tokom januara analizirano je i 15 standardnih uzoraka vode sa javnih česmi. Četiri uzorka su hemijski neispravna, a isto toliko ima i mikrobioloških neispravnih uzoraka.

Kikindska voda je već decenijama hemijski neispravna. Same organske materije koje se u njoj nalaze nemaju većeg uticaja na zdravlje. Produkti koji nastaju oksidacijom dezinfekcionim sredstvima mogu da stvore zdravstvene probleme.

Dr Brusin Beloš ističe da jedini način da se u hemijskom smislu poboljša kvalitet vode jeste izgradnja sistema za prečišćavanje vode. Mikrobiološka neispravnost delom je posledica hemijske neispravnosti. Ispiranje i dezinfekcije vode, kao i zamena vodovodnih cevi, u znatnoj meri utiču bi na mikrobiološku ispravnost vode za piće.