Kikinđani učili makedonsko oro, a Makedonci banatsko kolo

Predstavnici Ansambla “Makedonija” prilikom nedavnog boravka u Kikindi članovima ADZNM “Gusle” kroz ono što najbolje rade, pesmu i igru, prikazali su deo bogate tradicije.

 

 

 

 

Vladimir Janevski, prodekan i šef katedre za etnokoreologiju Muzičke akademije Univerziteta “Goce Delčev” iz Štipa nije krio zadovoljstvo što je uspostavljena saradnja dva društva. Prvi susreti počeće na etno kampu u Kikindi koji sledeće godine puni punoletsvo i odavno je prerastao lokalne okvire

-Impresije o vašem gradu i “Guslama” su najpozitivnije moguće. Uživamo u svakom momemntu druženja, a nadamos e da će sardanja trajati dugo godina – istakao je Vladimir Janevski, prodekan Univerziteta “Goce Delčev”.

Umetnički rukovodilac u “Guslama“ Igor Popov napomenuo je da mlade konstantno uče da poštuju tradiciju, kulturu i običaje drugih naroda.

-Kikinđani puno toga mogu da nauče od Makedonaca. Ansambl “makedonija najbolje je amatersko kulturno-umetničko društvo u ovoj zemlji. Čine ga studenti etnomuzikologije i etnokoreologije – rekao je Igor Popov, umetnički rukovodilac.

Kako je muzika, igra i pesma jezik koji mladi najbolje razumeju Kikinđani su učili makedonsko oro, a Makednoci banatsko kolo.