Kikinđani revnosni u plaćanju poreza

Sekretarijat za lokalnu poresku administraciju u 2016. godini na adrese sugrađana na teritoriji grada Kikinde dostavio je 25.544 rešenja.Najviše je stiglo na ime poreza na imovinu,potom za naknadu za zaštitu životne sredine, komunalne takse za isticanje firme, reklamne panoe i samodoprinos. Ovih dana građanima su stigle i opomene za neizmirene obaveze. Među njima najviše nedoumica bilo je oko dugovanja komunalne takse za isticanje firme. Reč je o rešenjima koja su stigla građanima koji su svoje firme zatvorili pre više godina, međutim u lokalnoj poreskoj administraciji ističu da neizmirene obaveze koje je neko imao kao preduzetnik prelaze na vlasnika odnosno fizičko lice.


Takozvani veliki poreski poreski obveznici imali su godinu dana mirovanja i za to vreme im je otpisana polugodišnja kamata, dok je fizičkim licima i preduzetnicima mirovanje trajalo od 31. oktobra 2012. do 31. decembra 2014. i za to vreme uslovno je otpisano 50 odsto kamate, za 2013 i 2014. godinu. Od 1. januara 2015. počeo je da teče reprogram duga koji se može otplatiti na 24 rate i ističe poslednjeg dana 2016. – rekla je za TV Rubin , Radmila Ćurčić, sekretarka Sekretarijata lokalne poreske administracije.
Ukoliko se potraživanja ne izmire pristupa se prinudnoj naplati ili se podnosi prekršajna prijava za neplaćanje poreza.
Na ime poreskih rešenja Lokalne poreske administarcije uplaćeno je oko 6,5 miliona dinara , a procenat naplate je 97 odsto.