Kikindi najviše novca za pošumljavanje iz republičkog Zelenog fonda

Kikindi najviše novca za pošumljavanje iz republičkog Zelenog fonda

Na konkursu Zelenog Fonda Republike Srbije za dodelu sredstava za pošumljavanje, učestvovale su 23 lokalne samouprave, ali je samo 5 ispunilo uslove. Među njima je i Kikinda kojoj je odobren najviši iznos, 6,7 miliona dinara za podizanje vetrozaštitnih pojaseva i njihovo održavanje.