JP “Toplana”od sutra očekuje blokadu od JP “Srbijagas”

Javno preduzeće “Srbijagas” sutra će blokirati račun kikindske “Toplana” zbog duga, u iznosu od 225 milion dinara. Od te sume kikindska “Toplana” dug u iznosu od 147 miliona dinara, objašnjava kao dug za tužbu dok je deo duga u iznosu od 78 miliona, nastao na ime pola računa za decembar i račun za januar. Prema rečima Miroslava Čučulića, direktora kikindskog Javnog preduzeća “Toplana”krajem decembra JP “Srbijagas” je uputilo  dopis da od 1. januara traži od svih svojih korisnika  isplatu  dugovanja za prirodni gas do 15. u mesecu. U ovom trenutku građani duguju 29 miliona, poslovni sektor oko 15 ipo miliona, što znači da su ukupna potraživanja 44 ipo miliona dinara. Vrlo je indikativno, dodao je Čičulić,  da “Toplana” u ovom trenutku potražuje 78 ipo miliona, a duguje 225 miliona dinara. To je razlika u onoj tužbi, koja se vodi vanbilansno ali svakako je i dalje opterećenje. Rešenje se mora iznaći u odlaganju isplate duga, ili potražnji kreditora, rekao je naš sagovornik. Inače rađeni su reprogrami 2015. na 128 miliona, 2016 na 64 miliona dinara. Ove godine su očekivli da će do 1. jula svesti dugovanja, na manje od 30 miliona dinara, što bi bilo najmanje dugovanje do sada. Čičulić je dodaoi  da kikindska “Toplana” nije jedina, već da se očekuje blokada svih toplana, u Srbiji, koje “Srbijagas” snabdeva gasom. To ne znači da sugrađani treba da strepe, kada je isporuka gasa u pitanju, ali znači da će Toplana teže poslovati i neće imati mogućnost da kupi ni rezervne delove, što može da se izdrži neko vreme, ali ne više od mesec dana.

Ono što predstavlja paradoks je da nikada situacija u”Toplani”, u poslednjih sedam do osam godina, što se tiče duga za gas nije bila bolja, ali i da će  prvi put za ove dve ipo godine biti blokirani od  “Srbijagas-a”. Primera radi, 2014.godine, 20. februara “Toplana” je dugovala 310 miliona za gas, 2015, istog datuma, dug prema “Srbijagasu” je iznosio 277 miliona, 2016 iznos na ime duga  je bio  256 miliona dinara, a ovog februara 225 miliona.  Ovaj način naplate, kakav je bio  do sada, po paušalu, mišljenja je Čičulić, “Toplana” ne može da istrpi, već će sledeće grejne sezone morati da počnu sa merenjem. Premda,  sa merenjem do 15, ni jedna toplana neće moći da isplati dug, ali bi mogla do kraja meseca.  Razlog je jednostavan  jer JP “Toplana” dobija do 15 u mesecu, od 25 do 30 posto sredstava i to prvenstveno zbog penzionera, koji su dobre platiše. U dopisu “Srbijagas-a”  naglašeno je  da su pribegli ovakvom stavu, na osnovu zaključaka Vlade republike  i  Mistarstva energetike, u kojima se traži bolja naplata dugovanja prema JP “Srbijagas”.