JP “Toplana” – od ivice ponora do pozitivne nule

Od zatečenog duga u iznosu od 300 miliona dinara, koji je prethodna vlast ostavila u “Toplani” pre pet godina, ovo javno oreduzeće došlo je do pozitivnog bilansa. Tome je prethodio mukotrpan rad i sudski spor protiv “Srbijagasa” uz zalaganje prvog čoveka grada.