Jovanov o Nacrtu novog Statuta grada: Ponovo Saveti na čelu mesnih zajednica jer tako reguliše zakon

Koliko će gradska skupština imati odbornika i članova Veća, da li će na čelu mesnih zajednica biti predsednici ili Saveti, kako će izgledati gradska obeležja -grb i zastava, i koji ćemo datum slaviti kao Praznik grada- biće definisano novim Statutom grada čiji je nacrt u javnoj raspravi. O toj temi Jelena Crnogorac razgovarala je sa gostom Dnevnika TV Rubin Milenkom Jovanovim, predsednikom Komiije za statutarna pitanja i normativna akta.