Javno nadmetanje za prodaju fabrike “Banini”

Javno nadmetanje za prodaju fabrike “Banini” u stečaju biće održano u utorak u 10 sati u Centru za stručno usavršavanje. Depozit za učešće na licitaciji uplatila je jedino Fabrika biskvita “Jaffa” i on iznosi šest miliona evra odnosno 20 procenata od procenjene vrednosti kikindske konditorske fabrike.Početna cena na javnom nadmetanju je 15 miliona evra.