Javni radovi u organizaciji “Severni Banat”

Podnosioci projekata su uglavnom udruženja invalidnih lica, a jedan od motiva za konkurisanje je i činjenica da su javni radovi jedan od načina da njihovi članovi budu radno angažovani, odnosno da zasnuju radni odnos. Organizacija slepih „Severni Banat“ je angažovanjem svojih članova putem javnih radova zaposlila u trajanju od 4 meseca petoro svojih članova. Kako je naveo predsednik organizacije Milovan Gucul, kroz ovakve radove osim što je organizaciji obezbeđena pomoć videće osobe, kroz obavljanje administrativnih poslova, koje ne može da obavlja slepa osoba, omogućeno je i da mlađi članovi organizacije zasnuju četvoromesečni radni odnos.

 

Jovana Krstić i Aleksandar Mikalački su dugo godna aktivni članovi organizacije „Severni Banat“. Ove godine su na poslovima animatora, koje oni obavljaju u trajanju od aprila do sredine avgusta.

Iz ove organizacije se trude da kroz ovakav vid angažovanja obezbede  mlađim članovima, sa 100 procentnom invalidnošću  potrebne  uslove za penzionisanje. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima. Imajući u vidu odlične efekte ove mere, očekuje se da i sledeće godine budu odobrena znatna sredstva za realizaciju novih javnih radova, kroz koje bi se zaposlio veći broj osoba sa invaliditetom.