Izgradnja prve faze pijace privodi se kraju

Pijaca u centru grada u ovoj godini imaće izgrađenu lamelu 1 sa pripadajućom infrastruktorm. Objekat se nalazi na mestu nekadašnje upravne zgrade, ribarnice i magacina i funkcionisaće kao zasebna celina. Po tenderu cena za ovu etapu je 32 miliona dinara.

 

 

 

 

 

 

-Radovi se odvijaju po planu. U narednom periodu završiće se krovna konstrukcija na objektu, a nakon toga radiće se na priključicima na glavnu mrežu poput: fekalne i atmosferske kanalizacije, telefonske mreže, elektroinstlacije – istakao je Nikola Vojinović, rukovodilac Zelene pijace.

Lamela 1 podrazumeva četiri lokala u kojima će biti smešteni mlekara i kafić dok će dva biti ponuđena za izdavanje. Na samom početku radova bilo je problema sa podzemnim vodama, što je uspešno rešeno.

Pijaca se gradi etapno, tako da će radovi obuhvatiti vremenski period od tri godine. Sledeće godine u planu je da se izgradi lamela 2.

-Lamela 2 podrazumeva izgradnju upravne zgrade u produžetku postojeće, platoa pijace i sa tim će biti završeno 60 procenata radova na novoj pijaci – kaže Vojinović.

Druga faza podrazumeva objekat od oko 300 kvadratnih metara u kom će se nalaziti upravna zgrada. To je i najobimnija faza izgradnje.

Pijaca u centru grada na istom mestu nalazi se već četrdesetak godina i do sada je minalmalno ulagano u njeno održavanje.

U poslednjoj godini gradiće se lamela 3 sa desne strane od ulaza u pijacu. Taj objekat imaće lokale, mlečnu pijacu, toalete.

-Građani novu pijacu čekaju 30 godina. Sada gradimo moderan objekat koji će biti natkriven. Na pijaci se neće više razapinjati šatori na tezgama da bi se izbeglo prokišnjavanje, tezge će biti jednobrazne, a robna pijaca imaće bokseve za prodaju robe – zaključio je Nikola Vojinović.

Pijaca je kapitalna investicija za Grad Kikindu za koju su sredstva obezbeđena na konkursu Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine i u budžetu lokalne samouprave.