Izgradnja fabrike vode u Kikindi počeće naredne godine

Rezulatati analize pijaće vode na metale pomoći će stručnjacima JP “Kikinda” da na najbolji tehnološki način reše probleme zdravstvene i higijenske ispravnosti vode za piće kako bi bila u skladu sa trenutno važećim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

-Javno preduzeće “Kikinda” dala je preporuku da se u periodičnoj analizi pijaće vode analizira bor s obzirom na to da će to uticati na tehnologiju prečišćavanja vode za piće – rekao je Milan Makivić, rukovodilac sektora vodvoda i kanalizacije u JP “Kikinda”.

Makivic

Izgradnja fabrike vode planirana je za narednu godinu, a sredstva će biti obzbeđena iz kredita KFW banke.