Istorijski arhiv dobio 1,5 miliona dinara za depo

Nedostatak prostora za odlaganje arhivske građe jedan je od najvećih problema sa kojima se suočavao Istorijski arhiv. Stoga je pre nešto više od pet godina lokalna samouprava ustupila na neodređeno korišćenje prostora bivše Zemljoradničke zadruge u Čanadskoj ulici koji je ranije služio kao magacin.

Od 2012. godine do danas u ovaj objekat uloženo je 5,6 miliona dinara. Sredstva su obezbeđena po konkursima u Republici, Pokrajini i iz gradskog budžeta.
-Za 2018. godinu Istorijskom arhivu u Kikindi odobreno je 1,5 miliona dinara od Ministarstva za kulturu i informisanje za nastavak rekonstrukcije depoa koji je smešten u nekadašnjem magacinu Zemljoradničke zadruge. Sredstva će biti utrošena na adaptaciju sprata i potkrovlja zgrade. Za završetak je neophodno još oko pet miliona dinara. Očekujem da nedostajuća sredstva obezbedimo sledeće godine po konkursima i uz pomoć lokalne samouprave – istakao Milan Srdić, direktor Istorijskog arhiva.


Od radova najpre je rekonstruisan kompletan krov zgrade od 700 metara kvadratnih, tako da je cela konstrukcija fazno zamenjena novom građom i crepom. Pored toga postavljene su letve, rogovi, nepropusna folija. U objektu je rekonstruisano i prizemlje. Tu se nalaze police koje su kupljene sredstvima Grada Kikinde. Pored budućeg depoa Istorijskom arhivu na upotrebu je predat i nekadašnji stan koji se nalazi odmah pored objekta. Kako je stan bio od naboja srušen je i izidan nov objekat koji služi za prihvat arhivske građe.


-Naša obaveza je da čuvamo arhivsku građu koja kontinuirano pristiže. Reč je o dokumentaciji koja večno ostaje kod nas – rekao je Srdić.
Do sada se građa čuvala u arhivskim depoima koji su odavno postali pretesni. Trenutno, kako napominje naš sagovornik, u arhivu nema mesta da se smesti ni jedna fascikla.