Isplata ratnih dnevnica

Više od 50.000 rezervista iz čitave Srbije ovlastilo je advokate da se izbore za isplatu novčane nadoknade za učešće u ratu 1999. godine. I kikindski rezervisti ovlastili su advokatsku kancelariju Aleksić iz Niša da u njihovo ime pokrene spor o diskriminaciji, a deo presuda već je donet u korist tužilaca. Šta dalje i kako doći do krajnjeg cilja bile su teme skupa koje je organizovalo Udruženje “Srpski ratni veterani”.

 

 

 

 

 

-U proteklom periodu od tri do četiri meseca postigli smo da je Ministarstvo odborane uvidelo da sudske postupke gubi jer se donose presude u korist boraca učesnika rata 1999. godine i da je njima u najboljem interesu da priznaju tužbene zahteve. To konkretno znači da je pomenuto ministarstvo rešilo da kroz presudu potvrdi da su borci koji su podneli tužbu diskriminsani upravo zajključkom Vlade Srbije iz janura 2008. godine. Na osnovu toga mi planiramno podnošenje tužbi u kojima će borci tražiti novčanu satisfakciju zbog diskriminacije – istakao je Dušan Bobolkov, saradnik advokatske kancelarije Aleksić.

Bobolkov napominje da postoji mogućnost da se započnu pregovori za vansudsko poravnanje sa Republikom Srbijom:

-Drugi korak je tužba za naknadu štete učinjene diskrimnacijom, dok je treći korak isplata ratnih dnevnica.

Postupak za utvrđenje diskrimacije vodi su u višim sudovima, a za Kikinđane je najbliži u Zrenjaninu. Pošto se dobija presuda o diskrimaniciji pokreće se još jedna tužba.U Kikindi oko 2.000 rezervista imaju pravo da pokrenu tužbu za diskriminaciju.

-Do sada je oko 1.000 ljudi podnelo tužbe i skoro za sve spor je rešen u u korist rezervista. Dinamika je različita za svakog. Svi koji do sada nisu podneli tužbe to mogu da učine u našoj kancelariji na adresi Trg srpskih dobrovoljaca 10 – dodao je Vladimir Radojčić iz udruženja “Srpski ratni veterani”.

Za podnošenje tužbe neophodna je kopija vojne knjižice i očitana lična karta, sva ostala dokumentacija dobija se u udruženju.

Pre 11 godina na sednici Vlade Republike Srbije utvrđen je iznos ratne dnevnice za učešće u ratu i to za ratne veterane koji žive u devet opština na jugu Srbije. Oko 10.000 ljudi dobilo je isplaćene ratne dnevnice u iznosu od 3.500 dinara po danu. Kako rezervisti u ostalim delovima zemlje nisu isplaćeni pokrenute su masovne tužbe za diskriminaciju.