Inspekcije deluju preventivno

U protekla tri meseca, od kako je stupio na snagu novi Zakon o inspekcijskom nadzoru, inspekcijske službe lokalne samuprave obavile su više od dve hiljade kontrola.

-Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru oslanja se na preventivno delovanje odnosno sankcije i kazne ne primenjuju se odmah nakon prve kontrole, nego se nalaže ispravljanje eventualnih nedostataka – kaže Danica Beloš, sekretarka Sekretarijata za inspekcijske poslove.

Danica Belos

Novina u radu je da inspektori treba da se tri dana pre kontrole najave onima kod kojih odlaze , kao i da navedu šta će kontrolisati. Svaki inspektor prilikom nadzora popunjava kontrolnu listu kroz koju se boduje rezultat kontrole.