Inspekcija zabranila prijem opasnog otpada na deponiji, a ne rad

Pokrajinska inspekcija za urbanizam i zaštitu životne sredine, kako je istakao pomoćnik Pokrajinskog sekretara Nemanja Erceg, utvrdila je da je Kompanija FCC kršila propise jer je na Regionalnoj deponiji u Kikindi odlagala otpad koji nije dozvoljen.
-Samo funkcionisanje firme FCC Kikinde po našoj dozvoli nije problematično, ali je problem izazvalo primanje otpada koji nije u skladu sa našom dozvolom na šta je inspekciji u više navrata skrenuta pažnja krajem 2016. godine.Vanredni nadzor obavili smo u tom periodu i tada je konstatovano da su navodi u prijavi tačni tako da smo rešenjem zabranili prijem opasnog otpada – rekao je za TV Rubin Nemanja Erceg, pomoćnik Pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine
Prema navodima Ercega Kompanija FCC ima dozvolu za sakupljanje i transport neopasnog industrijskog otpada, za odlaganje neopasnog komunalnog i odlaganje jedne vrste opasnog otpada koji je inertni i nije podoban za tretman odnosno betonskih ploča koje sadrže azbest. Problem je izazvalo odlaganje kontaminirane zemlje.


U Kompaniji FCC ističu da je od jula 2014. godine obavljeno 17 inspekcijskih nadzora .
-Prvenstveno bih želeo da se obratim građanima Kikinde koji nemaju razloga za brigu jer je Regionalna deponija izgrađena u skladu sa najvišim standardima Evropske unije i u skladu sa svim zakonima Republike Srbije. Ona je fizički odvojena od okolnog terena nepropusnom barijerom – istakao je Gojkan Stojinović, regionalni operativni menadžer.
Stojinović dodaje da je Pokrajinska inspekcija za zaštitu životne sredine krajem decembra prošle godine bila u vanrednoj nadzornoj kontroli i da nije utvrdila da je odlagan opasan otpad na deponiju Kompanije FCC:
-Prilikom tog nadzora utvrđeno je da su se na jednoj celini nalazila mobilna postrojenja za tretman otpada tako da je Pokrajinska inspekcija naložila da se ta lokacija izmesti odnosno da se promeni. Nadležna inspektorka u svom zapisniku konstatovala je da je uvidom u priloženu dokumentaciju u toku inspekcijskog nadzora, nadzirani subjekat uskladio svoje poslovanje sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom .
Otpad koji je sporan je dopreman na lokaciju na kojoj su bila mobilna postrojenja za tretman otpada, i kao takav, tvrde u Kompaniji FCC, ni u jednom trenutku nije odlagan na Regionalnu deponiju.Gojkan Stojinović rekao je i da o svim vrstama i količinama opasnog otpada postoji eidencija i adekvatan godišnji izveštaj koji je dostavljen Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije.