Hiljadu radnika zatražilo pravnu pomoć od sindikata

Pravnoj službi Veća Saveza samostalnih sindikata za Kikindu, Čoku i Novi Kneževac u 2015. i 2016. godini za pravnu pomoć obratilo se oko hiljadu radnika, članova sindikata. Prema podacima pravne službe najviše tužbi i prijava potraživanja podneli su nekadašnji zaposleni u bivša četiri javna preduzeća i Javnoj agencije za poljoprivredu i malu privredu u likvidaciji,potom slede radnici poljoprivrednog preduzeća “Kozara”, JP “Autoprevoz”, Doma učenika. Sindikat vodi i pet tužbi zbog mobinga.

sindikat-sporovi
Očekuje se Aneks Sporazuma sa lokalnom samoupravom o materijalnom i socijalnom položaju zaposlenih kojima je radni odnos prestao zbog likvidacije preduzeća.
-Između sindikata i lokalne samouprave u 2015. godini zaključen je Sporazum kojim je definisano da se iznos od 21 miliona dinara podeli na javna preduzeća u likvidaciji, koliko koje preduzeće dobija, kao i kako će se procenat od naplaćenih potraživanja raspodeliti po nekadašnjim firmama – istakao je Milovan Gatarić, pravnik u VSSS.
Služba pravne pomoći u sindikatu je besplatna za sve članove.