Gradske inspekcijske službe najavile pojačan nadzor, kazne za nepoštovanje protivepidemijskih mera i do 300.000 dinara

U skladu sa zaključcima Vlade Republike Srbije, kao i na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Uredbe o merama za sprečavanje I suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, a obzirom na trenutnu situaciju u Gradu Kikindi, Sekretarijat za inspekcijske poslove doneo je odluka o vršenju pojačanog inspekcijskog nadzora u Trgovinskim objektima, Javnom gradskom i prigradskom saobraćaju I u ugostiteljskim objektima. Odlučeno je da se novčanom kaznom u iznosu od 300.000 dinara kazni pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera, dok je ovom odlukom za preduzetnike predviđena kazna u iznosu od 150.000 dinara. Za ovaj prekršaj kazniće se I odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara, a novčanom kaznom u iznosu od 30.000 dinara kazniće se za prekršaj lice odgovorno za primenu mera lične zaštite od infekcije, ako ne obezbedi neposrednu primenu tih mera. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako se ne pridržava mera lične zaštite od infekcije usmerenih na zaštitu sopstvenog i tuđeg zdravlja i života, u vreme proglašene epidemije, navedeno je u saopštenju koje potpisuje sekretar Sekretarijata za inspekcijske službe Petar Žigić.