Grad pomaže mikro, mala i srednja preduzeća

Treću godinu zaredom grad Kikinda raspisao je konkurs čiji je cilj unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća.Kriterijumi koji će biti vrednovani prilikom ocenjivanja projekata su sopstveno učešće u samom projektu onoga ko konkuriše, učešće žena u poslovanju, povećanje obima proizvodnje, konkurentnosti, novih radnih mesta, broj osoba sa invaliditetom koji su obuhvaćeni u okviru firme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cilj je razvoj i jačanje proizvodnih kapaciteta i konkurentnosti kikindskih preduzetnika kroz nabavku mašina i opreme. Na ovaj način utičemo na razvoj privrede. Za ovu meru opredeljeno je dva miliona dinara sa kojim će se sufinansirati nabavka novih i polovnih mašina i opreme , starosti do sedam godina – istakao je Miodrag Bulajić, član Gradskog veća.

Minimalni iznos za koji se konkuriše je 75.000 dinara, a maksimalan je 400.000 dinara.

-Privrednici koji konkurišu potrebno je da su upisani u Agenciji za privredne registre do 31. decembra 2017., da ima sedište ili ogranak u Kikindi, pozitivno poslovanje u prošloj godini, da su izmirili obaveze, da nisu u postupku stečaja ili likvidacije. Uz prateću dokumentaciju neophodno je dostaviti orginal ponude ili profakturu isporučioca opreme ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahteva – rekao je Bulajić.

Mašine i oprema koje su predmet sufinansiranja ne može da se otuđi narednih tri godine. Protekle dve godine po ovom konkursu opredeljen je novac za 16 privrednika.

Za sve informacije i pomoć pri popunjavanju zahteva oni koji žele da konkurišu mogu se javiti u Odseku za lokalni i ekonomski razvoj u kancelarijama 42 i 43 gradske uprave.