Fabrika “Toza Marković” u petak izlazi iz stečaja

U petak će pravno-formalno biti završen stečajni postupak u fabrici “Toza Marković”. Tog dana održaće se Skupština poverilaca i imenovati Nadzorni odbor. Sa zaposlenima će sutra biti raskinuti ugovori o radu sklopljeni tokom stečaja, a tokom naredne nedelje radnici će potpisivati nove sa novim menadžmentom u trajanju od tri meseca.

-Izlaskom iz stečaja radnici se mogu nadati da će dobijati zarade koje su imali pre stečaja, a koje su bile od 27 do 30 hiljada dinara – rekao je Zoran Sredojev, predsednik „Nezavisnog“ sindikata „Toze Markovića“.

Toza

U petak počinje i grejs period otplate duga fabrike koji traje godinu dana, tokom kojeg će se kvartalno plaćati kamata .