Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Crveni krst Kikinda je 18.oktobar-Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležio na gradskom trgu. Edukatori i volonteri Crvenog krsta su informisali građane o ovom, globalnom problemu i ukazali na potrebu povećanja svesti o rizicima koje trgovina ljudima nosi.

Performans koji su danas volonteri OTJ Crvenog krsta organizovali i osmislili, do sada je imao  najrealističniju poruku. Mladi iz organizacije, kojih je iz godine u godinu sve više, kako je navela predsednica OTJ Mila Kovačević, trude se da na vrlo ozbiljan način ukažu na probleme sa kojim se čovek današnjice sve češće suočava: 

Danas obeležavama ovaj vrlo bitan dan. Naša zamisao je da prikažemo i skrenemo ljudima pažnju na sve ono što se dešava oko nas. Želja nam je da vidimo kako će reagovati na ozbiljne probleme i da ih posavetujemo.

Trgovina ljudima pogadja sve u društvu i žrtva može da postane svako. Najugroženije su marginalizovane grupe stanovništva, odnosno populacija koja potiče iz disfunkcionalnih, siromašnih porodica gde je prisutna nezaposlenost i loša materijalna situacija. Bitno je reći da se trgovina ljudima ne dešava tamo nekom, već da je prisutna ovde i pogadja sve nas. Vršnjačke edukacije, na tu temu su vrlo bitne

Kako bi ceo performans imao što jaču sliku, šminku i tačan izgled žrtve, kako bi se videla i reakcija sugrađana volonteri ove organizacije idu na obuku za realistički prikaz povreda.

Trgovina ljudima je globalan problem i jedan od najperfidnijih oblika kriminala na svetu koji utiče na život miliona ljudi širom sveta i oduzima im njihovo dostojanstvo.

Prema postojećim analizama identifikovanih slučajeva trgovine ljudima, potencijalni trgovci ljudima mogu biti: partneri, članovi porodice, makroi, vlasnici javnih kuća i menadžeri salona za masaže, posrednici u nalaženju poslova, vlasnici fabrika i korporacija, bande i kriminalne mreže i ostali.