Ekološki akcident: Ogromna količina nafte ubačena u kanalizaciju

Ekološki akcident: Ogromna količina nafte ubačena u kanalizaciju

U javnu kanalizacionu mrežu sinoć oko pola 10 ubačena je velika količina nafte i naftnih derivata o čemu su obaveštene sve nadležne institucije. Zdravlje ljudi nije ugroženo. Pretpostavka je da je počinilac ovog ekološkog akcidenta nesavesni korisnik koji je sirovu naftu pustio u javnu kanalizacionu mrežu za otpadne vode što je prema zakonskoj regulativi izričito zabranjeno i strogo kažnjivo.
– Može da zakaže oprema za prečišćavanje otpadnih voda jer zagađivač može da se prenese do aeracionog bazena i da postrojenje stane sa radom. Tada izlazna voda neće zadovoljavati pravilnik. Ovo je i opasnost za životnu sredinu jer se otpadna voda uliva u kanal DTD, objašnjava Milan Makivić, rukovodilac Sektora za vodovod i kanalizaciju u JP “Kikinda”.
JP „Kikinda“ učinilo je sve zakonom predviđene mere da se ispita uzrok ovog ekološkog akcidenta i nesavesni počinilac zakonski sankcioniše. Obavestili su nadležne pokrajinske institucije, kao i stručnjake sa Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada koji će uzeti uzorke. Očekivanja su da će tačan uzrok ovog događaja biti poznat za 4 do 5 dana.
Ispuštanje nafte u kanalizaciju zabeleženo je u dva navrata prošle godine, u maju i decembru, ali su u pitanju bile daleko manje količine.
Iz komunalnog preduzeća još jednom su apelovali potrošače da vode računa o tome šta bacaju u javnu kanalizacionu mrežu, ističući važnost da se ekološka svest podigne na viši nivo i utiče na očuvanje životne sredine.