Duvački orkestar DVD trasnformisan u Gradski duvački orkestar KC

Duvački orkestar Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Kikinda ubuduće će nositi naziv Gradski duvački orkestar i funkcionisaće pod okriljem Kulturnog centra.

Nakon 89 godina od kako je Duvački orkestar funckionisao pod okriljem Dobrovoljnog vatrgasnog društva, okolnosti i nove povoljne prilike dovele su do toga da dođe do transforemacije i da ovaj orkestar dobije epitet “Gradski” i ubuduće fukcioniše pod okriljem institucije koja se bavi kulturom, a to je Kulturni centar Kikinda. To je danas i ozvaničeno potpisivanjem sporazuma grada, KC i Duvačkog okrestra, a ubuduće se može očekivati veća uspešnost ovih mladih talentovanih ljudi.

U sada Gradskom duvačkom orkestru nastupa 20 muzičara. Prioriteti za naredni periodu su zanavljenje opreme, unapređenje rada orkestra, obrazovanje i usavršavanje umetnika.