Državna zemlja u Banatskom Velikom Selu u proseku izdata za 40.000 dinara po hektaru

Prvog dana licitacije izdata je sva državana zemlja u rukoselskom ataru. Od 1.000 hektara u Mokrinu izlicititrano je 740, a u Ruskom Selu od 357 u narednih godinu dana zakupljena su 352 hektara. U Sajanu je od 1.408 hektara izdato svega 13. Sve njive izdate su po početnoj ceni.

Drugog dana licitacije za državnu zemlju poljoprivrednici, ali i pravna lica nadmetali su se za ukupno 2.553 hektara u tri katastarske opštine. U Banatskoj Topoli izdavalo se 1.964 hektara, u Banatskom Velikom Selu 549, dok je u Nakovu bilo svega 40 hektara zemlje. Stoga ne čudi što je samo jedan poljoprivrednik bio zainteresovan i to za 15 hektara koji su izlicitirani po početnoj ceni.

Na licitaciji za katastarsku opštinu Banatsko Veliko Selo prosečna cena bila je oko 40.000 dinara po hektaru, a dostizane su i cifre od 48.566, 55.411 i 56.643 dinara.

Sutra se licitira 1.100 hektara u Iđošu, 478 hektara u Bašaidu i 546 hektara u Kikindi.