Do državnih parcela u Kikindi ove godine online

Počele su prijave za učešće izdavanje u zakup državne zemlje na teritoriji Grada Kikinde.

Po prvi put, ponuđači, vlasnici poljoprivednih gazdistava ili pravna lica, do državne zemlje mogu doći iskučivo online odnosno eketronski, prijavom na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište.

Prijava za parcele traju naredne dve nedelje, odnosno do 3.februara, a objavljivanje najboljih ponuda je 12.februara.

Ove godine, neće biti uobičajenog nadmetanja i licitiranja za državnu zemlju koja se nalazi na teritoriji našeg grada. Do zemlje će se doći slanjem prijava online, odnosno slanjem zatvorenih ponuda putem web aplikacije Uprave za poljorpirevdno zemljišta. U ponudi je ukupno 5439 hektara u svih 10 katastarskih opština na terotiriji Grada Kikinda.

Sve će se odvijati, i prijavljivanje, popunjavanje prijava, preko web aplikacije, kao i dostavljanje neophodne dokumentacije. Sve ide elektronski, utvđeni su svi precizni uslovi, detaljno, precizno, tako da omogućava poptunu ravnopravnost svih učesnika. Konačni rezultati biće poznati 12.februara a do tada će komisija proveriti ispravnost svih ponuda i na dan otvaranja automatski se prikazuje tabela ponuđača prema visini ponude. Znači, ko je dao najvišu cenu on dobija zemlju u zakup a ako se slučajno desi da su ponuđene iste cene, prvi prijavljeni ima prednost, navodi Ljuban Sredić, član gradskog veća zadužen za poljoprivredu.

Jednom podneta prijava ne može se menjati, to je bitno napomenuti. Kad se prilože dokumenti i odredi cena, nema promena. Do 3.februara je rok za prijavu do 14 časova, tada komisijapristupa proveri celokupne dokumentacije svih ponuđača, a 12.februara se objavljuje konačna lista svih učesnika sa svim ponuđenim cenama. Svaki ponuđač će dobiti na svoju mail adresu rang listu za sva nadmetanja na kojima je učestvovao, objašnjava Petar Žigić, član gradske komisije za izdavanje državne zemlje u zakup.

Uslovi za prijavljivanje nisu menjani i podrazumevaju postojanje gazdinstva najmanje 3 godine i boravište prijavljeno na teritoriji katastarstke opštine za koju se licitira takođe u trajanju od 3 godine, zatim dokaz iz katastra o posedovanju najmanje 5 hektara zemlje i depozit predviđen oglasom. Period izdavanja je od godinu do 15 godina.

Na godinu dana su zakup se daje državno zemljište koje je svojevremeno 2017.godine dato u zakup nemačkoj kompaniji „Tenis“ na osnovu prava prvenstva. Inače zbog tog konačno neregulisanog položaja, odnosno ne za se da li će „Tenis“ doći ili neće zbog toga se daje na godinu dana, inače svo ostalo zemljište daje se na period zakupa od 15 godina. Što se tiče početne cene, ona je utvrđena od strane gradske komisije i za njive prve klase cena je 252,27 eura ili 29.663 dinara, s tim da za svaku sledeću klasu manja za nekih 10 posto u odnosu na prethodnu klasu. Za livade je početna cena 68 evra po hektaru a za pašnjake oko 50 evra po hektaru, dodaje Ljuban Sredić.

Opštinije informacije o prijavi za zakup državne zemlje pogledajte u ovonedeljnom izdanju emisije „Plodovi ravnice“ nedeljom u 15 časova, a za sve potrebne informacije na raspolaganju će biti zaduženo lice iz gradske uprave u uslužnom centru radnim danima od 8 do 12 h.