Dilema otići ili ostati glavna tema monodrame „Pismo kući”

Dilema o kojoj razmišljaju brojne generacije – da li otići u potragu za boljim životom ili ostati ovde i boriti se sa poteškoćama pretočena je u monodramu „Pismo kući“, koju je pred kikindskom publikom u prostorijama KUD „Eđšeg“ izveo glumac Zoltan Molnar.

Umetnik ističe da se sa ovom nedoumicom suočavaju sve nacije koje žive na ovim prostorima:

-Bez obzira na to da li su Mađari, Rusini ili Srbi u pitanju, činjenica je da ovu zemlju jako puno ljudi napusti godišnje. Čitava predstava govori o tome: otići ili ostati. Ja se trudim da ovaj drugi deo malo naglasim, ali to je nešto što svako za sebe mora da odluči. Ja mogu postaviti pitanje, ali ne mogu da dam konkretan odgovor.

Pored primarne, gotovo opšte teme, predstava ima i još jednu, ličnu dimenziju. Monodrama po formi, ali bogat lirikom, komad „Pismo kući“ obiluje recitovanjem mnogih pesama.

Kroz poeziju ogleda se i lepota tadašnjeg jezika. Glumac je lako mogao izabrati i pesme savremenih pisaca, ali se odlučio da prikaže nešto drugačije i donekle zaboravljeno. Predstava je odigrana i u manjim i u većim sredinama, a reakcije su gotovo identične u svim mestima.

Glumcu je posebno interesantna interakcija sa publikom i kada vidi da je u njima probudio emocije. Iako poezija do kraja ne odgovara na pitanje da li otići ili ostati, ona otkriva da je ova dilema univerzalna i svojstvena gotovo svakom periodu.