Dečijem i Školskom dispanzeru 17 miliona dinara

Projektom „Unapređenje sistema primarne zdravstvene zaštite dece i omladine na teritoriji Grada Kikinda“, koji je finasiran u okviru programa društvene odgovornosti „Zajednici zajedno“ kompanije NIS za 2019. godinu, Domu zdravlja „Kikinda“ odobrena su sredstva za unapređenje zdarvstvene zaštite dece i omladine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Radovi će obuhvatiti krečenje i farbanje zidova i radijatora u svim čekaonicama i ordinacijama, uređivanje podova u oba dispanzera, dok je u dvorišnom delu planirano sređivanje pristupnih staza i izgradnje rampe za invalide za objekat Dijeg dispanzera. Biće nabavljena i digitalna vage sa visinometrom, komplet za kiseonik, hidraulična presa za proteze koja će unaprediti uslove za rad i pružanje zdravstvenih usluga deci i omladini – istakla je dr Vesna Tomin, načelnica Dečijeg i Školskog dispanzera.

Sredstvima je omogućena i nabavka modernog sanitetskog vozila. Vozila koja postoje ranije su nabavljena i već imaju značajnu kilometražu

-Vozilo će imati automatski sklopivo nosilo, kardilošku stolicu, kiseoničku instalaciju i defibrilator. Na taj način biće unapređen kvalitet primarne zdravstvene zaštite.Postojeći defibrilator star je 10 godina, a njegova funkcija je višestruka – dodao je dr Miloš Bajić, načelnik Hitne službe.

Direktorica Doma zdravlja dr Biljana Marković istakla je pomoć koju je pružila lokalna samouprava prilikom konkurisanja za sredstva.

-Zahvalila bih se Kompaniji NIS. Već 11 godina ona pokazuju da su društveno odgovorni jer će ovaj projekat povećati dostupnosti svih nivoa zdravstvene zaštite kako deci i omladini, tako i svim stanovnicima Grada Kikinde. 

Objekti dispanzera su tokom godina minimalno sanirani. Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine poseduje samo deo neophodne medicinske i druge opreme za rad. Veći deo nameštaja star je preko 50 godina, dok su medicinska oprema i instrumenti samo delimično i parcijalno obnavljani. U Dečijem i Školskom dispanzeru ima 11. 000 zdravstvenih kartona. Prošle godine u Dečijem dispanzeru obavljena je 51.000 pregleda, a u Školskom 27.000.