Centru za podršku ženama Pokrajinska nagrada

Godišnja nagrada Pokrajinske vlade u kategoriji institucija i udruženja koji su svojim radom i angažmanom najviše doprineli upravo u oblasti rodne ravnopravnosti pripala je kikindskom  Centru za podršku ženama.
Misija Centra podrazumeva odbranu prava svake žene na slobodan i dostojanstven život.To znači život bez nasilja, diskriminacije i straha, život u kojem je moguće da svaka žena ima izbor i ostvari sve svoje potencijale.


I zamenica Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova, Danica Tododrov Jašarević, dobitnica je iste nagrade.