Centar za stručno usavršavanje uspešno realizovao dva projekta

Centar za stručno usavršavanje Kikinda uspešno je realizovao dva projekta.

Prvi, koji je nosio naziv „Modernizacija obrazovno-vaspitnog rada”, realizovan je tokom juna i početkom jula u nedovoljno razvijenim opštinama Banata. Kroz ovaj projekat, održano je šest seminara na osnovu sprovedene analize potreba zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.

Drugi projekat koji je odobren od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje realizovan je tokom maja i juna. U okviru programerskog kluba Centra za stručno usavršavanje održane su radionice programiranja mBot robota. Ove radionice su održane u sklopu realizacije projekta pod nazivom „Prolećni kamp Ki.Kod.Klub”.

     

U programiranju robota učestvovali su učenici sedmih razreda osnovnih škola sa nastavnicima tehničkog obrazovanja.