Centar za socijalni rad: Povećana potreba za hraniteljstvom i sveprisutnija medijacija

Televizija Rubin već je izveštavala o povećanoj potrebi za hraniteljstvom u Kikindi.

U Centru za socijalni rad vrata su uvek otvorena sugrađanima koji žele da budu deo ove plemenite misije. Svaki potencijalni hranitelj prvo prolazi obuku kako bi mogao da bude uključen u ovakvu vrstu pomoći:

-Postoji niz momenata koje treba da ispunjava, a samu procenu obavljaju stručni radnici. Tokom obuke radi se selekcija prijavljenih, a u toku nastavka obuke se procenjuje da li je neko adekvatan ili ne, objasnio je direktor Centra za socijalni rad Radislav Ivetić.

Hraniteljstvo je konstantna potreba, jer se nažalost povećava broj mališana kojima je potrebna ovakva vrsta pomoći:

-Mi trenutno u hraniteljstvu imamo devedesetoro dece, koji su smešteni u 45 hraniteljskih porodica. Taj broj bi trebalo povećati. Zato i organizujemo obuke i želimo da angažujemo nove hraniteljske porodice, kako bismo dobili i na broju i na kvalitetu.

Pored toga, u Centru za socijalni rad već drugu godinu sprovodi se i medijacija, kroz koju se na miran način rešavaju različiti sporovi na dobrovoljnoj osnovi:

-Svi zainteresovani mogu doći u Centar, gde će dobiti konkretne informacije o tome šta je medijacija i kako funkcioniše. Tako će odlučiti da li žele da uđu u taj proces. Sam dolazak ne znači da moraju da prihvate mirno rešavanje spora. Usluga medijacije u Centru za socijalni rad je besplatna, korisnici ne plaćaju ništa, jer uslugu finansira lokalna samouprava iz transfernih sredstava.

Za dve godine, koliko se ova usluga sprovodi, najviše je bilo porodičnih sporova:

-To su sporovi oko imovine između braće i sestara, odnos razvedenih parova i određivanje koliko će druga strana viđati dete. Ljudi dođu sa jednom idejom kako bi njihov život trebalo da funkcioniše, a do zajedničkog rešenja dolaze uz pomoć stručnjaka.

Medijator ne određuje kako će izgledati odnosi zavađenih strana, jer je to posao suda. Njegova uloga je da ih navede da sami nađu rešenje svog problema. Ključna reč je kompromis, jer je to jedini način da obe strane poštuju dogovoreno.