Budžet u 2019. godini razvojni i socijalni

Na dnevnom redu poslednje sednice u ovoj godini odbornici su usvojili odluka o budžetu. Budžet Grada Kikinde za 2019. godinu planiran je na 2,690 milona dinara sa prenetim sredstvima i svim izvorima finansiranja za koje postoje saznanja da će ih biti. Najveći prihod planiran je od poreza na zarade 770 miliona dinara, poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica 358 i rudne rente 270 miliona dinara.Gradonačlenik Pavle Markov istakao je da je budžet obuhvatio rešavanje najvažnijih problema u gradu, a predviđa i stvaranje boljih uslova života.

 

 

 

 

 

-Iz budžeta će moći da se isfinansiraju započeti kapitalni projekti, da se rekonstruišu i održavaju objekti komunalne infrastrukture, podizanje proseka zarada u Kikindi, značajna socijalna davanja, ulaganje u mesne zajednice, poljoprivrdedu, kulturu. Budžet je ekonomski razvojan i planiran je na 2,690 milioina dinara od čega su 150 miliona neutrošena kapitalnma sredstva iz prethodne godine. Već sada želim da najavim rebalans koji će doneti nove investicije i povećanje budžeta. I ovaj budžet zadržao je konstantan trend ulaganja. Sredstva koja su nam na raspolaganju usmerićemo na kapitalna ulaganja u: izgradnju fabrike vode, pijace u centru grada, rekonstrukciju Opšte bolnice, međunarodnog graničnog prelaza Nakovo -Lunga, fekalne kanalizacije u slivu Šumice i na selima, završetak projektne dokumentacije za ostale delove bez kanalizacije, atmosferskih kanala, foajea Narodnog pozorišta i uređenje novog objekta kulture u zgradi bivše Evangelističke crkve, rekonstrukciju SC “Jezero” i spajanje sa Starim jezerom. Putna infrastruktura radiće se u ulicama Jugovićevoj i Vojina Zirojevića u , a vrednost je 50 miliona dinara, radiće se i put koji spaja Nove Kozarce i Rusko Selo, a izgradiće se i novi kružni tok na ulazu u grad ka novoj Industrijskoj zoni. Za obnavljanje vrtića i škola izdvojeno je 60 miliona dinara. U sela će biti uloženo oko 100 milliona dinara, a značajna je i podrška poljoprivrednicima. U planu imamo velike projekte iz oblasti zaštite životne sredine. Potpuno ćemo vratiti dug “Toplane” za gas od 40 miliona dinara iz perioda do 2013. godine. Predvideli smo odgovornu socijalnu politiku – istakao je Pavle Marov.

Član Gradskog veća Imre Kabok dodao je da je budžet realan i domaćinski .

Zamereke na budžet imao je opozicioni odbornik LSV-a Miroslav Grujić koji smatra da u budžetu nije dovoljno novca izdvojeno za ostanak mladih u gradu, kao i da se, po njegovom mišljenju, mao ulaže u infrastrukturu.

Članovi lokalnog parlameta izglasali su saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća: “Kikinda”, “Toplana” i “Autoprevoz” u sledećoj godini i odluka o davanju saglasnosti na Statut Predškolske ustanove “Dragoljub Udicki”. Odbornici su usvojili Plan kapitalnih ulaganja od 2019. do 2021. godine kojim su obuhvaćena 64 projekta. Usvojena je i Strategija razvoja socijalne zaštite našeg grada od 2019. do 2023. godine, kao i odluke o dimničarskim uslugama, utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja, unapređenja svojstva zgrada i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrada, plan detaljne ragulacije za prečistač otpadnih voda u Mokrinu, odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave u 2019. i kadrovskom planu.

Pre početka zasedanja ispred gradske kuće odbornice grupe “Odbranimo Kikindu” na konferenciji za novinare istakli su da neće prisustvovati sednici po uzoru na istomišljenike u drugiom lokalnim samoupravama, te su na ovaj način izrazili bojkot protiv vladajuće većine.