Bolnica dobila 11 specijalizacija

Opšta Bolnica u Kikindi i ove godine poslala je mlade lekare na specijalizacije iz oblasti koje su najneophodnije. U tekućoj godini dodeljeno je čak 11 specijalizacija, a prošle tri i to: iz interne medicine, patologije i psihijatrije.

-Ove godine dodeljene su po dve specijalizacije iz ginekologije i hirurgije je po jedna specijalizcija iz: neurologije, otorinolaringologije, očnog, interne onkologije i anesteziologije. Od ranije je na specijalizaciji još 11 lekara tako da će naša Bolnica imati 25 novih lekara u doglednom periodu. Sa druge strane uskoro u penziju ispraćamo 22 lekara – istakao je dr Mirko Stoisavljević, direktor Opšte bolnice.

U narednom periodu najneophodnije je dodeliti specijalizaciju iz transfuziologije. Bolnica ima jednog specijalistu iz ove oblasti koji odlazi u penziju za pet, šest godina.Kako bi se umanjio odlazak dokora koji odmah posle specijalizacije odlaze u druge zemlje Ministarstvo zdravlja donelo je važnu klauzulu za novoodobrene specijalizacije tako da posle završetka usavršavanja, lekar ima obavezu da u Srbiji ostane najmanje osam do 10 godina, u zavisnosti od toga da li je specijalizacija trajala četiri ili pet godina.

Bolnica je kod Pokrajine ponovo konkurisala za nabavku nove opreme.

-Konkurisali smo za sredstva za kupovinu novog ortopedskog stola, novog kardiloškog ultrazvuka jer je postojeći star 15-ak godina, za kupovinu novog ultrazvuka za rendgen i aparata neophodnih za zahvat polipektomiju – rekao je dr Stoisavljević.

Nabavka novog skener aparata je u toku. Čim se završi počeće i pripremne radnje za montažu. Novac, 33 miliona dinara, za kupovinu novog šesnaestoslajsnog CT-a odobrila je Pokrajina.