“Bolesti pčela i pčelinjih legla” tema predavanja Nade Plavše u Kikindi

Savez pčelarskih organizacija Vojvodine i kikindsko Udruženje pčelara organizovali predavanje za zainteresovane pčelare, na temu „Bolesti pčela i pčelinjih legla“.

Lečenje, preventiva ukoliko je bolest već zahvatila pčelinje legla, samim tim i plemenite radilice, bila je tema koja je zainteresovala veliki broj pčelara, kako iz Kikinde, tako i iz okolnih mesta. Tim povodom je u Kulturnom centru organizovano predavanje za sve pčelare. Kako je naveo predsednik kikindskog Udruženja pčelara, Saša Čolak, predavanje profesorice Nade Plavše, organizovano je u nameri da pčelari preventivno reaguje, kada je bolest pčela u pitanju.

Kako je Čolak dodao, namera je i da ove godine prodube priču na temu saradnje pčelara i ratara u cilju što boljeg završnog aspekta za obe strane, što znači zdrava i velika legla i zdrav i dobar rod u njivama i voćnjacima:

-Puno toga ima da se čuje, kada je ona u pitanju. Mišljenje i način na koji prenosi svoje znanje su za mane vrlo značajni i sugestivni. Ovoga puta tema je “Bolesti pčela i pčelinjih legla”, a sve u cilju preventivnog reagovanja. Prvo trovanje pa onda bolesti su “trn u oku” nama pčelarima.

Sindrom nestajanja pčela, kao posledica niza faktora, koje je moguće sprečiti već izvesno vreme predstavlja glavnu temu u pčelarstvu. Kako navodi profesorica Nada Plavša, danas je pčelarstvo ugroženo bolestima koje postoje, od kada postoje pčele.

Bez pčele nema oprašivanja, a bez oprašivanja nema ni proizvodje ratarskih proizvoda, šarolikosti eko sistema, a samim tim ni opstanka čoveka. Pčela je prvi indikator zagađenja životne sredine, čovečanstvo ima obavezu da brine o njima.

I ratari i voćari i svi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom ne mogu da zaobiđu pčele, zato što su one jako važne i njihov prinos i kvalitet i kvantitet je neuporedivo veći i bolji uz pčele, rekla je Plavša, citirajući Anštajna da „Ako nestane pčela, za četiti godine će nestati i ljudi“.