Berba kukuruza pri kraju, počele pripreme za setvu ozimih strnina

Berba kukuruza bliži se kraju i ostalo je još oko 20 odsto parcela na kojima još uvek ima useva. Godina nije pogodovala proizvodnji „zlatnog zrna“ zbog suše i male količine padavina. Prinosi, napominje savetodavac Poljoprivredne stručne službe Zoran Simić, su šarenoliki i zavise od toga koliko je koji deo atara dobio kiše.

-Berba kukuruza završena je na oko 80 odsto zasejanih površina. Prinosi variraju između tri i četiri, pa sve do devet, deset tona po hektaru. Razlika je izražena, pre svega, zbog padavina koje su bile neujednačene – kaže Simić.

Setva uljane repice je završena, a u kikindskom ataru ona zazutima minorne parcele.Poljoprivrednici se pripremaju za setvu ječma i pšenice.

Optimalni rok za stevu pšenice je od 5. do 25. oktobra, ali kako se klima menja i kasniji rokovi setve u trećoj dekadi oktobra daju slične rezultate kao i oni u ranijim. U ranim rokovima setve opasnost je rano nicanje u sušnim godinama koje može da dovede do pojave bolesti.