Automatskom dezinfekcijom bunara smanjena mikrobiološka neispravnost pijaće vode

Nakon što je JP „Kikinda“ uvelo automatsku dezinfekciju bunarske vode u šest sela Mokrin, Banatska Topola, Rusko Selo, Sajan, Iđoš i Bašaid, mikrobiološka neispravnost pijaće vode značajno je smanjena sa oko 25 na čak 7 odsto. Ovo su podaci od maja, kada je uvedeno prvo automatsko hlorisanje, do oktobra 2016. godine, Zavoda za javno zdravlje Kikinda. Procenat mikrobiološke neispravnosti vode koji je smanjen u pomenutom periodu nedvosmisleno pokazuje na to da je automatska dezinfekcija bunarske vode dala rezultate i da je delotvornija i preciznija od nekadašnjeg manuelnog hlorisanja.

automatska-dezinfekcija
Automatsko doziranje hlor-dioksida bolje je iz više razloga. Nekada se dezinfekcija bunarske vode obavljala Žavelovom vodom koja je narušila konstrukciju bunara, dok se sada hlor-dioksid dodaje samo u cevovod, tako da je mikrobiološku neispravnost moguće uspešno smanjiti, jer se automatski dozira i ne proizvodi nusprodukte.
U planu je da u 2017. godini na ovaj način radi još devet bunara u mesnim zajednicama grada Kikinde, kao i da se ugradi takozvana „SCADA“ sistem kojim će kompjuterski biti povezane sve informacije o radu bunara i njihovom upravljanju.