Aktivnim merama do smanjenja broja nezaposlenih

Za aktivne mera zapošljavanja u 2017. godini Vlada Srbije izdvojiće 2,8 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Na raspolaganju je 11 konkursa među kojima je poziv za izvođenje javnih radova, koji je u kikindskoj Filijali NSZ izazvao najveće interesovanje prošle godine. Poziv je otvoren do 10. marta.

-Nadoknada za javne radove je 18.000 dinara, a nezaposleni maksimalno mogu biti angažovani četiri meseca. Ove godine određene su i ciljne grupe koje se moraju angažovati putem većine konkursa, a to su: nekvalifikovane osobe, aktivni korisnici socijalne pomoći, Romi, invalidna lica, viškovi zaposlenih, deca palih boraca, žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima -istakla je Jelena Mitrović, direktorica Filijale NSZ.

U okviru samozapošljavanja odobrava se 180.000 dinara za pokretanje biznisa, a invalidnim osobama odbrava se 200.000 dinara. Poziv je otvoren do 10. aprila. U Kikindi je prošle godine bilo zainteresovanih i za novozapošljavanje koji je namenjen privatnom sektoru.Poslodavci mogu ostvariti od 150 do 180.000 dinara, a imaju obavezu da nezaposlenog zadrže u radnom odnosu najmanje godinu dana, kao i da redovno uplaćaju poreze i doprinose. U okviru programa stručne prakse mogu biti angažovane samo osobe stare do 30 godina od četvrtog do sedmog stepena stručne spreme. U zavisnosti od toga mogu biti angažovani šest, devet i 12 meseci, a nadoknada koja im sleduje je 12, 14 i 16.000 dinara. Ovaj konkurs otvoren je 30. novembra.

Novi program u ovoj godini je sticanje praktičnih znanja za viškove zaposlenih. Obuke na zahtev poznatog poslodavca takođe je atraktivna mera. Dok traje obuka nezposleni imaju pravo na pomoć od 6.000 dinara, a uplaćuje im se doprinos u slučaju povrede na radu.

Putem aktivnih mera zapošljavaja prošle godine bilo je angažovano 616 osoba, a 147 je bilo zaposleno na javnim radovima. Na teritoriji Grada Kikinde 1. januara 2016. bilo je 5.600, a 1. januara ove godine ima 4.500 nezposlenih.